Ósmosis agua

Osmosis agua

Máquina para o ósmosis

125 euros (instalación no incluida)